ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ καλύπτει όλα τα επίπεδα της εκμάθησης της αγγλικής και απευθύνεται στους μαθητές, φοιτητές και επαγγελματίες με ξεχωριστά προγράμματα σπουδών.

 

Πρόγραμμα μαθητών

Oι μαθητές ξεκινούν το κανονικό πρόγραμμα των αγγλικών (που θα τους οδηγήσει στα αναγνωρισμένα πτυχία) από την Β' Δημοτικού ή την Γ' Δημοτικού, καλύπτοντας τα επίπεδα Preparatory A , A elementary , B elementary , C pupils , D pupils , B 2 Certificate (στο τέλος του οποίου δίνουν εξετάσεις σε επίπεδο Β2 ( Lower ) για την πιστοποίηση των γνώσεών τους). Το κάθε επίπεδο διαρκεί ένα σχολικό έτος.

Οι μαθητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα δύο επόμενα επίπεδα, C 1 (προετοιμασία για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις σε επίπεδο Γ1 ( advanced ) για την πιστοποίηση των γνώσεών τους) και C 2 (προετοιμασία για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις σε επίπεδο Γ2 ( proficiency ) για την πιστοποίηση των γνώσεών τους). To κάθε επίπεδο διαρκεί ένα σχολικό έτος.

 

Πρόγραμμα ενηλίκων

Ι. Πρώτος κύκλος

Οι φοιτητές και ενήλικες καλύπτουν σε εντατικά τμήματα τα επίπεδα elementary, intermediate και Β2 , στο τέλος του οποίου δίνουν εξετάσεις για το FCE (First Certificate in English, University of Cambridge), το ECCE (Certificate of Competency in English, University of Michigan), το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2, ή το TOEIC.

II . Δεύτερος κύκλος

Μετά την πιστοποίηση του επιπέδου Β2, οι φοιτητές και ενήλικες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα δύο επόμενα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, C 1, περιλαμβάνει(προαιρετικά) προετοιμασία για τα πτυχία CAE ( Certificate of Advanced English , University of Cambridge ), Α LCE ( Advanced Level Certificate in English , University of Michigan ), Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, και ΤΟΕΙ C . Το δεύτερο επίπεδο , C 2, περιλαμβάνει προετοιμασία για τα πτυχία CPE ( Certificate of Proficiency in English , University of Cambridge ), ECPE ( Certificate of Proficiency in English , University of Michigan ), και TOEIC. To κάθε επίπεδο μπορεί να καλυφθεί σε ένα σχολικό έτος ή σε εντατικό τμήμα που θα διαρκεί τέσσερις μήνες.

ΙΙΙ. Εξειδικευμένα τμήματα ενηλίκων

Στο Κέντρο λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα για ενήλικες και φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή πρέπει για επαγγελματικούς λόγους να διαθέτουν ειδική πιστοποίηση. Τα τμήματα αυτά είναι ευέλικτα, εντατικά και μικρής διάρκειας και προετοιμάζουν για τις εξετάσεις ΙΕ LTS , TOEFL , GMAT και BEC .

Επίσης, λειτουργεί το πρόγραμμα EXECUTIVE (1-4 ατόμων) με διάρκεια 10 εβδομάδων. Πρόκειται για μαθήματα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες και απαιτήσεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας.

 

Θερινό Πρόγραμμα

Όλα τα τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις των πτυχίων επιπέδου Β2, C 1 και C 2 λειτουργούν και το καλοκαίρι. Οι μαθητές των τμημάτων αυτών εντάσσονται σε ξεχωριστά τμήματα, μαθητικά ή φοιτητών και ενηλίκων ή μεικτά , ανάλογα με το επίπεδο που θα παρακολουθήσουν και τον αριθμό των μαθητών που εγγράφονται σε κάθε τμήμα.

Τα τμήματα λειτουργούν από Ιούλιο ή Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο. Τα τμήματα που λειτουργούν από τον Ιούλιο σταματούν για τις καλοκαιρινές διακοπές την τέταρτη εβδομάδα του Ιουλίου και ξαναρχίζουν την τρίτη εβδομάδα του Αυγούστου. Οι ημέρες παρακολούθησης και ο αριθμός ωρών παρακολούθησης καθορίζονται από το επίπεδο (Β1, C 1 ή C 2) και τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τμήμα.

Τα τμήματα IELTS, TOEFL, TOEIC, GMAT και BEC λειτουργούν κανονικά και το καλοκαίρι.