Αυτό είναι μία δοκιμαστική έκδoση του msquares
που ετοιμάζουμε για σας.  Memory Squares - Household items
  Click on the question marks to reveal what's underneath and find the matching pairs.