Κέντρo Ξένων Γλωσσών Βαφοπούλου

Σας ενημερώνουμε ότι σχηματίζονται νέα ειδικά τμήματα για τις εξετάσεις IELTS με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών μας. Λαμβάνουμε υπόψιν μας τις υποχρεώσεις των μαθητών για πιο ευέλικτα τμήματα Αγγλικών για IELTS.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.