Κέντρo Ξένων Γλωσσών Βαφοπούλου

Σας ενημερώνουμε ότι σχηματίζονται στο φροντιστήριο Αγγλικών ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ νέα τμήματα ενηλίκων online από επίπεδο Β2 έως C2, για όσους ενδιαφέρονται, για τη διευκόλυνση των φοιτητών και εργαζομένων καθώς και για τη διευκόλυνση της κατάστασης με τον COVID-19.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.