Κέντρo Ξένων Γλωσσών Βαφοπούλου
Προγράμματα Αρχαρίων

Προγράμματα Academic Writing and Terminology

Σύγχρονα, ευέλικτα προγράμματα Ακαδημαϊκής Γραφής και Ορολογίας για τις ανάγκες φοιτητών και επαγγελματιών. Οργανώνουμε τμήματα Αγγλικών για να ενισχύσουμε τις δεξιότητες φοιτητών σε ακαδημαϊκό επίπεδο, προκειμένου να βοηθήσουμε να επιτυγχάνουν το υψηλό επίπεδο γραφής που απαιτείται για την εκπλήρωση των ακαδημαϊκών τους στόχων με βάση την αγγλική γλώσσα.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Επικοινωνήστε μαζί μας