Κέντρo Ξένων Γλωσσών Βαφοπούλου
Παιδικά Προγράμματα

A elementary (A senior)

Οι μικροί μαθητές αρχίζουν να συστηματοποιούν τις γνώσεις τους επάνω στην αγγλική γλώσσα μέσα από τα μαθήματα που κάνουν. Το επίπεδο της γραμματικής, του λεξιλογίου και των κειμένων, με τα οποία έρχονται σε επαφή στο φροντιστήριό μας, τους επιτρέπει να εξελίξουν το επίπεδο των γνώσεών τους μέσα από μια, πάντα, μαθητοκεντρική διαδικασία διδασκαλίας εμπλουτισμένη με παιχνίδι και δραστηριότητες.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Επικοινωνήστε μαζί μας