Κέντρo Ξένων Γλωσσών Βαφοπούλου
Παιδικά Προγράμματα

Prep A (A-B Junior)

Παιδικό πρόγραμμα αρχαρίων, κατά το οποίο τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την αγγλική γλώσσα. Στο φροντιστήριό μας στόχος μας είναι οι μαθητές να αγαπήσουν τα αγγλικά, σ΄αυτό το πρώτο στάδιο, μέσα από το παιχνίδι και μια εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του παιδιού.

Η μαθησιακή προσέγγιση που ακολουθούμε έχει ως αποτέλεσμα την αγάπη των παιδιών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας που ακολουθεί τους μαθητές μέχρι την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους πάνω στη γλώσσα.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Επικοινωνήστε μαζί μας