Κέντρo Ξένων Γλωσσών Βαφοπούλου
Παιδικά Προγράμματα

LC Pupils (Lower Class)

Οι μαθητές μας είναι έτοιμοι πλέον στο τέλος της χρονιάς να εξεταστούν από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς για την πιστοποίηση επιπέδου Β2 στην αγγλική γλώσσα. Η προετοιμασία που παρέχουμε στα τμήματα  Lower γίνεται για εξέταση για τα πτυχία ECCE (Michigan), FCE (Cambridge), MSU, ESB, LRN κ.α. Φυσικά, ο στόχος και αυτής της χρονιάς είναι η κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές, και όχι η τυποποιημένη γνώση για πιστοποίηση. Παρόλο που έχουμε 100/100 ποσοστό επιτυχιών μέχρι στιγμής, δεν παύουμε να ενθαρρύνουμε στο φροντιστήριό μας την ουσιαστική γνώση και κατάκτηση της αγγλικής, πέρα από κάθε είδους πιστοποίηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Επικοινωνήστε μαζί μας