Κέντρo Ξένων Γλωσσών Βαφοπούλου
Παιδικά Προγράμματα

B elementary (B senior)

Σε αυτό το στάδιο των παιδικών προγραμμάτων για αγγλικά που παρέχει το σχολείο μας, εξελίσσεται σημαντικά και η ικανότητα προφορικής και γραπτής χρήσης του λόγου στα αγγλικά. Οι μαθητές καταφέρνουν μια πιο σύνθετη παραγωγή λόγου, που με την ολοκλήρωση των αρχικών τάξεων και της B elementary συντελεί σε μια πρώτη ολοκληρωμένη διατύπωση των ιδεών και των σκέψεων τους στα αγγλικά.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου μας δε λείπουν ποτέ οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια που συνεχίζουν να διατηρούν το ενδιαφέρον και την αγάπη των μαθητών για τη γλώσσα.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Επικοινωνήστε μαζί μας